5141855761_3bea49912eDet finnes flere typer konkurransedans, fra klassiske standarddanser til disko og hip hop. Sportsdans er kanskje den mest kjente formen for dansekonkurranser. Der konkurreres det vanligvis innen ti danser. Fem av disse dansene er såkalte standarddanser, og de fem andre er latinamerikanske danser. Engelsk vals, tango, wienervals, slowfox og quickstep er standarddanser, mens samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble og jive er latinamerikanske danser.

Når det konkurreres innen tidans, skal danserne gjennom alle disse dansene. Konkurransen foregår ved at mange par er på gulvet samtidig. Først er det utslagningsrunder, der de beste går videre til semifinale. De beste fra semifinalene går videre til finalen. Dommerne rangerer parene innen hver dansestil, og det paret som vinner flest dansestiler, vinner sammenlagt.

Det er også mulig å konkurrere innen formasjonsdans. Da danser 6-8 par sammen, og det er de samme dansestilene som brukes i denne konkurranseformen også.

Dansekonkurransenes historie

Konkurranser innen selskapsdans startet i Storbritannia rundt år 1900. Det første VM innen standarddans ble avholdt i 1909. I starten kunne både amatører og profesjonister delta, men i 1921 ble de to klassene skilt. Det første EM i standarddans ble ikke arrangert før på slutten av 1920-tallet. På denne tiden var det bare de fem standarddansene som var med. Først på midten av 1940-tallet ble latinamerikanske danser konkurransedans.

Det første VM i tidans ble arrangert i 1969, og fra 1973 ble også formasjonsdans med som egen gren. Senere har det dukket opp mange flere konkurransedanser, og det arrangeres både EM og VM innen ulike moderne danseformer.

Amatørdansere er medlemmer av International Dance Sports Federation, som ble grunnlagt i 1957. World Dance Council, for profesjonelle dansere, ble stiftet i 1950. Den første dansekonkurransen i Norge ble arrangert i 1934.

Norges Danseforbund er det øverste forum for sportsdans og konkurransedans i Norge. De har også egne seksjoner for swing/rock’n roll, freestyle/diskojazz og andre moderne danseformer. Forbundet er tilknyttet International Dance Sports Federation, og har i dag mer enn 20 000 medlemmer i Norge. IDSF arrangerer alle de store internasjonale konkurransene, inkludert EM og VM.

De såkalte IDO-grenene inkluderer danseformene Disco, Disco Freestyle, Showdance, Jazz, Moderne og Hip Hop. I tillegg til disse konkurransedansene, har det siden 2011 også blitt arrangert EM i Country & Western Dance.

Norge som dansenasjo

Norge fikk sin første VM-seier innen sportsdans i 1976, med Espen og Kirsten Salberg. Senere har Norge vunnet VM-gull innen flere ulike danseformer, både standarddanser, tidans, latinamerikanske danser og moderne danser som swing, disko, disko freestyle og boogie woogie. I tillegg har Norge en lang rekke EM-gull innen de samme danseformene. Internasjonale konkurranser, inkludert VM, har også blitt arrangert i Norge.

Kjente norske dansekonkurranser er Grenland Cup og Norway International. Landsdelene har egne serier med flere årlige konkurranser, og det er også en Norgesserie. I tillegg arrangeres NM og ulike lokale kretsmesterskap og nasjonale konkurranser. På hjemmesiden til Norges Danseforbund finner man en oversikt over både konkurranser og kurs. Konkurranser avholdes året rundt, og det finnes klasser for både barn, ungdom og voksne. Sportsdans er svært populært.