2706861417_09ab286d66Dansen jitterbug har sitt opphav i USA. Den dukket opp tidlig på 1920-tallet, og er beslektet med andre swingdanser som Jive og Lindy Hop. Navnet jitterbug kommer fra slangordet jitters, som betyr alkoholiker. Dansen fikk dette navnet fordi den ble forbundet med ukontrollert dansing. I starten var denne dansen populær i de lavere samfunnslagene, og Jitterbugen var nærmest forbudt blant overklassen. Men den ble senere også populær blant middelklassen og i øvre samfunnslag. Hoftebevegelsene kombineres med skuldre som holdes vannrett, og føtter som glir på gulvet. Jitterbug dukket også opp i mange filmer, som gjorde den populær. På 1940-tallet ble dansen spredt til resten av verden, spesielt med amerikanske soldater.

Opprinnelsen

Lindy Hop eller bare The Hop, er en av de tidlige swingdansene. Dansens navn sies å være inspirert av Lindbergh og hans landinger, der flyet ofte gjorde et par hopp før det var trygt nede på bakken. Senere utviklet dansen seg til Jitterbug, en rask dans med mange kast og mye akrobatikk. Musikken som ble brukt var jazz, som fikk tilnavnet swing, ganske enkelt fordi musikken svingte. Lindy Hop er en blanding av mange danser, og den kan varieres mye. I 1934 ble det for første gang arrangert en Lindy Hop konkurranse under Harvest Moon Ball, datidens mest kjente dansekonkurranse i USA.

Charleston har fått sitt navn fra havnebyen med samme navn. Dansen ble kjent i 1923, da en melodi ved navn The Charleston dukket opp i et show på Broadway. Dansen var mest populær i 1926 og 1927. Dansen inneholder både spark og steppelignende trinn, samtidig som armene svinges. Dansen har siden utviklet seg mye. Den kan danses som solodans, som pardans og i grupper. Dansens grunntrinn åpner for store variasjonsmuligheter.

Rock’n Roll

Rock’n roll slik den danses i dag, dukket opp på midten av 1950-tallet, sammen med rock’n roll musikken. Dansen har mange av de samme trinnene som swingdansen, men nå var det først og fremst middelklassen som danset. Rock’n roll dansen var mindre vill enn tidligere swingdanser, men hadde mange kast og løft. Denne dansen fikk stor popularitet over hele verden, ettersom rockemusikken spredte seg. I England utviklet de en egen, roligere form for swingdans, kalt Jive. Den er en av dansene i tidans.

Boogie Woogie dukket opp på 1980-tallet. I.D.O. (International Dance Organisation) begynte da å arrangere konkurranser innen denne dansestilen, og Boogie Woogie har erstattet mange av de andre swingdansene innen konkurransedans. Dansen har røtter tilbake til Jitterbugen og rock’n roll, men den inneholder mye mindre akrobatikk. Denne dansen er i stor vekst, og det arrangeres både nasjonale og internasjonale mesterskap.

World Rock’n Roll Confederation (W.R.R.C.) ble dannet i Tyskland på 1970-tallet. De satte Rock’n roll mer i system, og startet konkurranser, blant annet EM og VM. Det arrangeres konkurranser i denne dansestilen også i dag, og dansen er spesielt populær blant unge dansere. NM og NNM i Rock’n Roll er årlige begivenheter. Norges Danseforbund arrangerer konkurranser innen Swing og Rock’n Roll. Akrobatisk Rock’n roll (AkroRock) er ekstremutgaven av dansen, der det gjøres høye kast med stor vanskelighetsgrad.